Välkommen till Taborkyrkan!

Ingå svenska metodistförsamling verkar i Taborkyrkan, Västankvarnsvägen 111, Ingå

Pastor: Nils-Gustav Sahlin, tel. 040 579 3458, nils-gustav.sahlin@metodistkyrkan.fi

Vårens händelser 2018:
Sö 1.4 18.00 Påskgudstjänst med nattvard. Nils-Gustav Sahlin. Taborkören. Kyrkkaffe
Sö 15.4 18.00 Gudstjänst. Tom Riska, Söndagsskola. Kyrkkaffe
On 18.4 18.00 Församlingskonferens/församlingens årsmöte i Kristuskyrkan, Helsingfors
Sö 29.4 18.00 Gudstjänst. Tom Riska, Söndagsskola. Kyrkkaffe

Prenumerera på innehåll