Välkommen till församlingens hemsida!

Välkommen till Ingå svenska metodistförsamling! Besök oss gärna i Taborkyrkan, 10230 Ingå st.

Ansvarig pastor: Gösta Söderström, gosta.soderstrom[ät]metodistkyrkan.fi, tel. 050-300 0807.

Prenumerera på innehåll